Кузнєцова Катерина Сергіївна

зображення_viber_2020-09-13_19-34-24Посада: асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання: –

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: «Інноваційні технології дошкільної освіти»; «Інноваційні технології вищої школи»; «Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій дошкільної освіти»

Курси, які забезпечує викладач:
– Педагогіка дошкільна
– Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
– Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
– Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку
– Інноваційні технології в освітній діяльності

Освіта 

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність 

Кваліфікація 

2005-2010 рр.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Початкове навчання «Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти»
2013-2015 рр. аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника»

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Захищені дисертації 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність  Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2015 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ДК №034124

Підготовка майбутніх вихователів  дошкільних навчальних закладів  до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності

Додаткова інформація Дата народження
(ДД/ММ/РР)
07.12.1987
Працює на кафедрі з 2015 року
e-mail: k.balaeva@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=P9w1QjEAAAAJ&hl=uk 
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9744-0840 
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293316// 
Стипендії, нагороди, досягнення Назва нагороди, коли і ким видана
Сертифікат (znajomosci jezyka obcego), який підтверджує достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) (2020 рік).

– Сертифікат з курсу «Основи користування Moodle (2 тижневий) (3 кредити) (2020 рік).

Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування

 

 

13.09.2020

 

Дорогі першокурсники! Вітаємо вас з початком нового навчального року у нашому університеті, на нашій кафедрі, з новим захоплюючим етапом у вашому житті !!!
В добрий час!!!

4 3 2 1 5 7