Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича проводить 
набір слухачів на курси
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
(також психологів і соціальних педагогів)
закладів дошкільної, загальної середньої
та фахової передвищої освіти
за акредитованими спеціальностями

Графік заїзду: 23 березня – 29 березня 2020 р.
Зареєструватися

Розширюємо партнерство

20 січня 2020р. за ініціативи кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти відбувся круглий стіл з міжнародною участю на базі ДНЗ №33 ЦРД “Оселя талановитих”.

У заході взяли участь: делегація освітян Румунії, очолювана директором Повітового Центру Ресурсів та Освітньої допомоги Марією Павелеску, делегація кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія, делегація ДНЗ №33 ЦРД “Оселя талановитих” та представник управління освіти Чернівецької міської ради, головний спеціаліст відділу дошкільної освіти – Любов Миколаївна Гаврилова.

У процесі заходу розглянуто питання довгострокової співпраці, академічної мобільності, актуальні пробеми підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти, відкриття нової спеціальності “Логопедія” на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти, роботи над спільними проектами, підписано угоди між кафедрою педагогіки та психології дошкільної освіти, ДНЗ №33 ЦРД “Оселя талановитих” та Повітовим Центром Ресурсів та Освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія),
Марією Павелеску.

Квасецькою М.В., директором ДНЗ № 33 Центр розвитку дитини «Оселя талановитих», було запропоновано оновити та розширити перелік вибіркових компонент ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” першого (бакадаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої
освіти

Також було розглянуто можливості удосконалення наскрізної програми педагогічної практики з метою підготовки студентів до роботи в ЗДО, де наявні румуномовні групи, задля врахування регіонального контексту.