Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації!

25 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбувся захист дисертації асистента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти ПЕРЕПЕЛЮК ІННИ РОМАНІВНИ на тему «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПАРТНЕРСТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник – д. пед. н., проф. Тимчук Людмила Іванівна).
Колектив кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти вітає Інну Романівну з блискучим захистом! Бажаємо подальшого динамічного розвитку, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні й майбутніх наукових пошуках, вагомих досягнень у професійній діяльності!
Нехай підґрунтям щасливого особистого життя і плідної професійної діяльності будуть міцне здоров’я та удача, натхненна думка й щирі почуття, підтримка родини та колег!