18.06.2020

Сьогодні, 18 червня 2020 року, на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи в рамках міжкафедрального науково-методичного семінару відбулось обговорення та успішний попередній захист кандидатської дисертації асистента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти
Рудницької-Юрійчук Ірини Романівни на тему

“РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В США ТА КАНАДІ”

Науковий захід було проведено в режимі online+offline. Представлена факультетській науковій спільноті дисертаційна робота викликала жвавий інтерес та активне обговорення. Як підсумок, дисертацію Ірини Романівни було визнано цілісною, завершеною, науково обгрунтованою, теретично й емпірично значущою працею, а плідну працю дисертантки, її фахово-професій рівень і людські якості оцінено низкою позитивних відгуків.
Учасники науково-методичного семінару наголосили на цінності апробації результатів дослідження, представленої у 35 одноосібних публікаціях, та висловили побажання не зупинятись на досягнутому; відзначили актуальність та перспективність досліджуваної проблеми, значущість авторських інтерпретацій, виокремленої періодизації етапів становлення дошкільної галузі в українській діаспорі США та Канади, класифікації дидактико-методичних підходів до її організації, структурованість, змістовність.

На завершення заходу було підсумовано, що однією з проблем сучасної української освіти в цілому і дошкільної галузі зокрема виступає проблема ідентичності (психосоціальної, національної, громадянської, морально-етичної). У зв’язку з цим вивчення і пошук можливостей реалізації педагогічного досвіду української дошкільної освіти США і Канади на наших теренах є особливо цінними.

Бажаємо нашій колезі успішного захисту кандидатської дисертації, сили й надхнення реалізувати усі висловлені побажання щодо втілення здобутих результатів наукових пошуків у професійній діяльності!

В добрий час, Ірино Романівно!

IMG_6523IMG_6524IMG_6525IMG_6526IMG_6529IMG_6530IMG_6533IMG_6534