05.06.2020

Сьогодні 5 червня 2020 року на базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи в рамках міжкафедрального науково-методичного семінару відбулось обговорення і успішний попередній захист кандидатської дисертації асистента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Микитейчук Христини Іванівни на тему “ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО ШКОЛИ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА”
Захід відбувався, зважаючи на карантинні заходи, в ”подвійному” режимі: online та offline. Така форма проведення, зважаючи на успішну, хоч і вимушену, організацію дистанційного навчального процесу в нашому ЗВО не стала перешкодою. Адже чудова, позитивна, доброзичлива атмосфера людських відносин посприяла, безперечно, результативному науково-пізнавальному, конструктивно дискусійному процесу заслуховування й обговорення досить актуальної, теоретично і практично значущої в сфері педагогіки та на крос-дисциплінарному рівні наукової проблеми.
Дисертантка – наша молода колега, яку ми знаємо не тільки як фахівця високого рівня, але і як добру, чуйну, енергійну, доброзичливу людину.
А, як стало зрозуміло зі жвавого, дискусійного, активного обговорення дисертаційної роботи, Христина Іванівна, безперечно, ще й прекрасна представниця нової наукової генерації. Адже учасниками семінару було відзначено актуальність, комплексність, грунтовність, багатоаспектність, перспективність досліджуваної проблеми; структурованість, змістовність, чіткість представлення отриманих результатів та дидактико-емпіричну їх значущість. Особливо цінним в роботі було також відзначено наступне:
– моніторинг проблеми підготовки до школи у Польщі на основі ретроспективного і компаративного аналізу теоретико-емпіричних джерел та нормативно-законодавчої бази з авторським концептуальним аналізом;
– широкий спектр дефініцій в контексті предмету дослідження, в тому числі з реалізацією порівняльного підходу;
– досить розлогий, детальний аналіз дидактико-методичних засад та шляхів реалізації підготовки дитини до школи у Польщі;
– визначення як особливо актуального в українській освітній сфері досвіду за напрямками сприяння соціальному розвитку дитини, в тому числі в межах інклюзії та інституції сім’ї.
Важливим підсумком обговорення було визнання значних здобутків української педагогіки, які віддавна імплементуються у теорії і практиці країн Європи, а особливо Польщі, а також цінні напрацювання колег сусідньої держави актуальні для нашої дошкільної педагогіки, психології, соціальної роботи. Таким чином, кандидатська дисертація Христини Іванівни є новаторською, науково теоретично і практично цінною. Щиро бажаємо нашій колезі успішного завершення основного етапу захисту, плідної реалізації наукових здобутків у межах професійної діяльності та здійснення особистих задумів і мрій! Нехай творче надхнення ніколи Вас не покидає, Христино Іванівно!

112233123456102790991_2599574426962624_484640471843340288_o