Інші видання

2022

 1. Oliinyk R. Perepeliuk I. Motivational readiness of undergraduate students in pedagogical sphere to work with children with special educational needs. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro), 2022. Vol. 9, Issue 18. P. 19-29.

2021

 1. Тернавська Т.А., Журат Ю.В. Реалії стану та перспектив подолання педагогічної занедбаності вихованців спеціального закладу освіти. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» | № 4 (Травень, 2021). С. 449-456. URL: DOI 10.36074/grail-of-science.07.05.2021.081.

2020

 1. Balakhtar, V., Balakhtar, K., & Kuznietsova, K. The Cognitive-Affective Component of the Formation of a Social Work Specialist. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. Suceava, 2020, 16, pp. 39-53.
 2. Komisaryk M., Kuznietsova K. Psychological Peculiarities of the Preschool Age Children with Speech Violations. Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development. Lumen, 2020. Р.377-399.

2019

 1. Квасецька Я. Привітання через «Річку Геракліта». Святкова мить у хуртовині айстр осінніх: науково-популярне видання до ювілею академіка Н.Г. Ничкало / За заг. Ред. Л. Б. Лук’янової: уклад.: М. П. Вовк, К. В. Ковтун, І. Ю. Болтенко. К.: Вид-то ТОВ «Юрка Любченка», 2019. С.167.
 2. Marusynets M., Perepeliuk I. Vasyl Sukhomlynsky And The Phenomenon Of Elementary School Teacher’s „Creative Acme”. Prima educationе. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, 2019. Vol. 3 P. 134–142. 

2018

 1. Комисарик Мария, Балаева Кацярина, Федирчик Татяна. Формиране на готовност в бъдещите педагози за приложение на иновационните технологии в професионалната дейност. Педагогически алманах. брой 2. 2018. 137-144. 

2017

 1. Balaieva K. S., Komisaryk M.I. Workbook as a mean of optimization the educational process in higher educational institutions. Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M.F. Zhurba.March 12, 2017. Р. 75-78.
 2. Квасецька Я., Квасецька М.Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір. Дошкільне виховання. 2017. № 11. С. 7-10.

2016

 1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США  та Канаді. Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. Львів. 2016. С.138-143.
 2. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників».  Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової): наукове видання  / упорядники О.Г, Брежнєва, Л.В. Макаренко]. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. С. 132-138.

2015

 1. Костик Л. Психологія літературної творчості. Наш голос (Місячник Союзу українців Румунії). 2015.  грудень.  С.14–16.