Інші видання

Публікації зі студентами

 1. Дюлофолві Н. Підготовка майбутніх вихователів до застосування малюнкових методик / Наталія Дюлофолві // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 119-121
 2. Каланча М. Розвиток художньо-творчої активності у старших дошкільників: теоретичний аспект / Марина Каланча // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. –  С. 143-145.
 3. Тащук М. Соціально-комунікативна компетенція як педагогічна категорія / Марія Тащук  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 321-323
 4. Ткачук Г.Підготовка майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Ганна Ткачук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 329-331
 5. Годик Х. Механізми психологічного захисту в дошкільників / Христина Годик, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 77–78.
 6. Денисова Є. Засоби профілактики та корекції професійних деформацій у вихователів / Євгенія Денисова, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 95–96.
 7. Юрійчук Ю. Депресія у дітей / Юлія Юрійчук, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 391–392.
 8. 2.Верезуб О. Роль педагогічного колективу в адаптації дітей ранньогго віку до умов дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці) / Ольга Верезуб, Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 45-46.
 9. Вірста А. Нетрадиційні техніки малювання в роботі з дітьми 5-го року життя у закладах дошкільної освіти / Анастасія Вірста; Я.А. Квасецька //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 47-48
 10. Комариця Ю. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника / Юлія Комариця; Я.А. Квасецька //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 165-166
 11.         Олексейчук М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Вплив пальчикових ігор на розвиток мовлення у дошкільників // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С. 223-224.
 12. Томків В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С. 339-340.
 13. Скрипкару М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Чим цінний практичний досвід Д.В.Віннікота у сфері дитячого психоаналізу? // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С. 303-304.
 14. Фурманчук В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Розвиток моральності в дітей засобами художнього слова // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.355-356.
 15. Ткачук О., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості використання ігор для розвитку творчого потенціалу дошкільників // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С. 335-336.
 16. Вірстюк Ю. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності / Вірстюк Юліана, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49-51.
 17. Романюк І. Обдарованість особистості як психолого-педагогічна проблема / Романюк Ірина, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.  275-277.
 18. Воробець Г. Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі / Воробець Ганна, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 55-57.
 19. Колак І. Нетрадиційні техніки малювання як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку /Колак Ірина, Беспалько Г. М. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 159-160.
 20. Охрем М. Малюнок як метод діагностування емоційної сфери дітей дошкільного віку / Марія Охрем, Беспалько Г. М. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 227-228.
 21. Гончар О. Робота з батьками аутичних дітей  / Оксана Гончар, Беспалько Г. М. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 83-84.
 22. Чибіряк Т. Вибір методики навчання читанню дошкільнят з огляду на розвиток їх життєвих компетенцій/Тетяна Чибіряк, Журат Ю. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 367-368.
 23. Бурла Н. Профeсiйна пiдготовка фaхiвцiв дошкiльної освiти у Вeликiй Бритaнiї (рeтроспeктивний aнaлiз)  /Ніна Бурла,  Комісарик М.І. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 35-36.
 24. Ткачук Л. Категорійно-поняттєва сутність проблеми формування
 25. уявлень про властивості й співвідношення предметів у дітей раннього віку /Людмила Ткачук,  Комісарик М.І. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 333-334.
 26. Щерб’юк Я. Здоров’язбережувальне середовище у дошкільному навчальному закладі  / Ярина Щерб’юк,  Комісарик М.І. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.  387-388.
 27. Кубай І. Розвиток творчої уяви у дітей дошкільного віку / Ірина Кубай,  Костик Л.Б. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 175-176.
 28. Мельничук Н. Вплив сім’ї на характер дошкільника / Наталія Мельничук,  Костик Л.Б. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 205-206.
 29. Самедінова А. Теоретичні та практичні аспекти підготовки дітей до школи в Україні / Анастасія Самедінова,  Микитейчук Х.І. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 287-288.
 30. Долгова Н. Середовище спілкування дітей дошкільного віку як фактор становлення емоційного благополуччя / Надія Долгова,  Олійник М.І. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 205-206.

Оновлено 01.02.2019 р.