Студентські конференції

Вимоги до тез на щорічну студентську конференцію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Текст статті має бути українською мовою, обсягом 2 повні сторінки А5 (148*210) (ні в якому разі не А4 формат у дві колонки!!!!!) з такими полями:
-​верхнє – 2,0 см.
-​нижнє – 2,0 см.
-праве – 2,0 см.
-​ліве – 2,0 см.
Щільність тексту – 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп’ютері).
Розмір шрифта 11 пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури – 10 пт.
Шрифти: Times, School-book, Латинський тощо.
Для абзацу відступ 5-6 мм. користуватись переносом.
Формат сторінки друкованого тексту 110х160 мм.
Автор вказується в правому куті звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів (повністю ім’я, а потім прізвище). Нижче – науковий керівник, із зазначенням перед прізвищем посади (асист., доц., проф., асп.).
Назва статті – посередині сторінки звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів.
Список літератури подається наприкінці статті розміром 10 пунктів у алфавітному порядку чи у порядку посилання.
При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том і сторінку [З, IV, с. 234 ].
Примітки внизу сторінки не допускаються.
Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти.
Студент подає до друку лише одну доповідь!

Список літератури:
Карпенко І. В. Біотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму Рseudomonas sp. PS-17 та їх застосування для олійних рослин : дис. … канд. техн. наук : 03.00.20. біотехнологія. Львів, 2017. 146 с.

Архів матеріалів студентської конференції