Студентські конференції

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Професійний розвиток та становлення особистості
сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Інформаційний лист