Силабуси

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

1 КУРС
І СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 5. Педагогіка загальна
ОК 6. Психологія загальна
ОК 7. Психофізіологія дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ОК 8. Педіатрія
ОК 9. Вступ до педагогічної діяльності
ОК 10. Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

ОК 30. Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 1. Актуальні питання історії та культури України
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 11. Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
ОК 12. Теорія та методика співпраці з родинами

ОК 30. Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальноуніверситетські

ВКЗУ 1. Фізичне виховання (за видами спорту)

спеціальності
ВКС 1. Історія дитячої психології
ВКС 2. Вікова психологія
ВКС 3. Основи теорії виховання дітей

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 2. Філософія
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 13. Психологія дитяча
ОК 14. Основи природознавства з методикою
ОК 15. Педагогіка дошкільна

ОК 31. Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальнофакультетські
ВКЗФ 1. Загальнофакультетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальнофакультетських дисциплін)

ІV СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 15. Педагогіка дошкільна 
ОК 16. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
ОК 17. Дошкільна лінгводидактика
ОК 18. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти


ОК 32. Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності
ВКС 4. Історія дошкільної педагогіки
ВКС 5. Організація виховного процесу у різновікових групах
ВКС 6. Дошкільна освіта за кордоном
ВКС 7. Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством
ВКС 8. Наступність ЗДО та початкової школи
ВКС 9. Соціально-фінансова грамотність дітей дошкільного віку

3 КУРС
V СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 17. Дошкільна лінгводидактика
ОК 19. Основи наукових досліджень
ОК 20. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю
ОК 21. Педагогічна психологія з практикумом

ОК 33. Педагогічна практика (в групах дітей раннього віку

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності
ВКС 10. Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання
ВКС 11. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП
ВКС 12. Соціально-громадянська компетентність дітей дошкільного віку
ВКС 13. Етнопсихологія
ВКС 14. Психолого-педагогічні засади соціалізації та соціальної адаптації особистості
ВКС 15. Методика формування цифрової компетентності дітей дошкільного віку

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 22. Художня праця з основами дизайну 
ОК 23. Основи інклюзивної педагогіки
ОК 24. Основи педагогічної майстерності

ОК 34. Навчальна (психолого-педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальноуніверситетські
ВКЗУ 2. Загальноуніверситетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальноуніверситетських дисциплін)

спеціальності
ВКС 16. Соціальна психологія
ВКС 17. Психологія особистості
ВКС 18. Соціальна психологія дитинства
ВКС 19. Основи реабілітаційної педагогіки
ВКС 20. Основи дефектології та логопедії
ВКС 21. Організація психологічної служби в ЗДО

4 КУРС
VІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 25. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
ОК 26. Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом
ОК 27. Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОК 35. Виробнича (педагогічна) практика (в інклюзивних групах ЗДО)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності
ВКС 22. Технології НУШ у роботі з дошкільниками
ВКС 23. Технології STEM-освіти
ВКС 24. Методика навчання грамоти дітей дошкільного віку
ВКС 25. Психологія дитячої творчості
ВКС 26. Психологія гри
ВКС 27. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку
ВКС 28. Педагогічна конфліктологія та медіація в освіті
ВКС 29.Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом
ВКС 30. Практикум з ігрової діяльності дітей дошкільного віку

VІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 26. Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом

ОК 36. Виробнича психологічна практика в ЗДО

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальноуніверситетські
ВКЗУ 3. Друга іноземна мова (англійська)
ВКЗУ 3. Друга іноземна мова (німецька)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (англійська)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (німецька)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (французька)

спеціальності
ВКС 31. Дитяча практична психологія
ВКС 32. Основи дитячої психотерапії
ВКС 33. Універсальний дизайн ЗДО
ВКС 34. Основи професійного становлення вихователя ЗДО
ВКС 35. Актуальні проблеми та методи психологічної допомоги дітям дошкільного віку
ВКС 36. Педагогічний супровід обдарованої дитини
ВКС 37. Спеціальна (дошкільна) психологія
ВКС 38. Основи дитячої патопсихології
ВКС 39. Психологічне консультування
ВКС 40. Військова підготовка*

ОПП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ

1 КУРС
І СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – англійська)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 5. Вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”
ОК 6. Психологія загальна
ОК 7. Педагогіка загальна
ОК 8. Основи медичних знань у галузі спеціальної освіти
ОК 9. Основи науково-дослідної роботи та етика психолого-педагогічних досліджень
ОК 12. Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 1. Актуальні питання історії та культури України
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 10. Вікова і педагогічна психологія
ОК 11. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики
ОК 13. Логопедія
ОК 14. Основи інклюзивного навчання
ОК 15. Теорія та методика роботи з батьками дітей з ООП

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальноуніверситетські

ВКЗУ 1. Фізичне виховання (за видами спорту)

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 2. Філософія
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 13. Логопедія
ОК 16. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога
ОК 17. Основи невропатології та патофізіології
ОК 18. Спеціальна психологія

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
загальнофакультетські

ВКЗФ 1. Загальнофакультетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальнофакультетських дисциплін)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності

ВКС 1. Соціальне гувернерство
ВКС 2. Організація дозвілля дітей з ООП

IV СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 19. Логодидактика
ОК 20. Спеціальна педагогіка
ОК 21. Спеціальна методика початкового навчання мови та мовлення
ОК 22. Основи сурдо- та тифлопедагогіки

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності

ВКС 3. Організація діяльності асистента педагога (вчителя/вихователя) в інклюзивному освітньому просторі
ВКС 4. Організація психолого-педагогічного супроводу в закладі спеціальної та інклюзивної освіти
ВКС 5. Психодіагностика та корекція дітей з мовленнєвими вадами
ВКС 6. Інноваційні підходи в роботі психолога з дітьми з порушеннями мовлення

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

5 КУРС 
IX СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень
ОК 2. Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
ОК 3. Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
ОК 4. Професійна діяльність психолога в закладах дошкільної освіти
ОК 5. Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
ОК 6. Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті
ОК 7. Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

X СЕМЕСТР

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності

ВКС 4. Спецкурс з дитячої психології
ВКС 5. Організація приватного закладу дошкільної освіти
ВКС 6. Інноваційні технології в дошкільній освіті
ВКС 7. Психотравмотерапія дітей
ВКС 8. Психологія професійного спілкування
ВКС 9. Психологія педагогічної діяльності
ВКС 10. Психологія професійного вигорання фахівців закладів дошкільної освіти
ВКС 11. Правові засади роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти
ВКС 12. Математичні методи в педагогічних та психологічних дослідженнях
ВКС 13. Освітологія
ВКС 14. Партнерська педагогіка
ВКС 15. Організація успішної діяльності фахівців ЗДО
ВКС 16. Моніторинг якості дошкільної освіти
ВКС 17. Менеджмент в галузі дошкільної освіти
ВКС 18. Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти

6 КУРС 
XI СЕМЕСТР

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
із загальноуніверситетського каталогу

ВКС 21. Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
спеціальності

ВКС 1. Педагогіка та психологія ВШ
ВКС 2. Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
ВКС 3. Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти
ВКС 19. Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків
ВКС 20. Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку
ВКС 22. Психологія навчання та виховання з практикумом
ВКС 23. Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю
ВКС 24. Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті


ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ЛОГОПЕДІЯ)

5 КУРС 
IX СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
Методологія та організація наукових досліджень
Логопедія з практикумом
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Організація та планування логопедичної роботи

Вибіркова компонента
Педагогіка та психологія ВШ
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою
Рання логопедична корекція
Корекція мовленнєвих порушень у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком

Основи психологічної допомоги особам з мовленнєвими порушеннями
Зміст і форми логопедичної роботи у ЗДО
Спецкурс з логопедії

X СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
Методика інноваційної діяльності логопеда
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальні проблеми спеціальної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

Вибіркова компонента
Мовленнєві порушення, їх профілактика та корекція
Спецметодики навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Система організації логопедичної допомоги в Україні

Освітологія
Партнерська педагогіка
Організація успішної діяльності фахівців ЗДО

Соціально-правове забезпечення роботи логопеда
Менеджмент приватної логопедичної практики
Практикум з формування професійних якостей логопеда

6 КУРС
XІ СЕМЕСТР

Вибіркова компонента
Співпраця сім’ї та ЗДО з попередження мовленнєвих порушень у дітей
Психолого-педагогічний супровід дітей з мовленнєвими порушеннями
Нейропсихологія у логопедичній практиці