Інші видання

2016

  1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США  та Канаді. Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. Львів. 2016. С.138-143.
  2. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників».  Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової): наукове видання  / упорядники О.Г, Брежнєва, Л.В. Макаренко]. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. С. 132-138.

2015

  1. Костик Л. Психологія літературної творчості. Наш голос (Місячник Союзу українців Румунії). 2015.  грудень.  С.14–16.