Методичні роботи

2019

 1. Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / М.І.Олійник, К.С.Кузнєцова, Т.А.Колтунович, І.Р.Перепелюк. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. 140 с.  

2017

 1. Перепелюк І. Р. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами». Чернівці, 2017.  32 с.

2016

 1. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології». Чернівці: 2016. 40 с.
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч.1. 138 с.  
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч. 2. 166 с.

2015

 1. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта». Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 212с.  
 2. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Чернівці: Зелена Буковина, 2015. 64 с.  
 3. Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку : зб. статей / укл. К.С.Балаєва.  Чернівці, 2015. 42c.  
 4. Олійник М.І., Балаєва К.С. Академічна мобільність викладача ВНЗ: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності: «Дошкільна освіта».  Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 80с.  

2014

 1. Робочий зошит з практики : навчальне видання для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / упоряд. Т.А.Колтунович, М.І.Олійник.  Чернівці : Букрек, 2014. 60с.

2012

 1. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 200с.  
 2. Організація та проведення практики студентами спеціальності «Дошкільна освіта» за модульною системою навчання: метод. вказівки / уклад. Марія Іванівна Олійник, Марія Іванівна Комісарик, Ярина Андріївна Квасецька.  Чернівці, 2012. 68 с.