Освітньо-професійні програми (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта
(Психологія в закладах дошкільної освіти)”

2023 рік

ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Навчальний план

Рецензія
Рецензія


ОПП Логопедія

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

2022 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія


2020 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія
Рецензія


2018 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
ОПП “Логопедія”

2021 рік

ОПП Логопедія 2021

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта (Логопедія)”

2020 рік

ОПП Дошкільна освіта (Логопедія) 2020

Навчальний план

2018 рік

ОПП Дошкільна освіта (Логопедія) 2018

Навчальний план