Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта
(Психологія в закладах дошкільної освіти)”

2022 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія


2020 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія
Рецензія


2018 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
ОПП “Логопедія”

2021 рік

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта (Логопедія)”

2020 рік

Навчальний план

2018 рік

Навчальний план

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

2022 рік
2021 рік
2020 рік
2019 рік