Науково-практичні конференції, семінари

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 14 – 15 квітня 2021 р.)
Інформаційний лист