Міжнародне співробітництво

Кафедрою педагогіки та психології дошкільної освіти налагоджено співпрацю з:
– Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія);
– Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клагенфурт, Австрія);
– Вищою школою соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща);
– Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща);
– Університетом імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща);
– Вищою професійною школою (м. Тарнобжег, Польща),
– Вищою  школою лінгвістичною  (м.Ченстохова, Польща);
– Молдавським державним університетом імені Штефана чел Маре (м.Кишинів, Молдова);
– Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (м. Телаві, Грузія);
– Повітовим центром ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, Румунія).

Результатом плідної співпраці є:

* участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях:
– «CAŁOŻYCIOWEUCZENIESIĘ – OBSZARY, NURTY, TENDENCJELIFELONGLEARNING – AREAS, TRENDS, TENDENCIES» (4-5 квітня, 2017р., Кельце, Польща).
«Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) (м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.);
– «The XIXth congress of the AMSE-AMCE-WEAR» (4-7 червня 2018 р., м. Сучава, Румунія);
– 
Edu World 2018 “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, University of Pitesti, Pitesti, Romania (9-10 листопада 2018 р.);
– “ATEE CONFERENCE” (6-7 червня 2020, Сучавський університет імені Юрія Федьковича)

* проведення кафедрою міжнародних конференцій та краглих столів з міжнародною участю:
– Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року);
– круглий стіл з міжнародною участю «Особливості організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах з румунською мовою навчання» (м. Чернівці, 30 жовтня 2019 р.);

* спільні проєкти:
  участь в італійсько-українському проекті «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та Чернівецькій області» – учасники проекту: викладачі кафдери:  к.пед.н., асист. Перепелюк І.Р., асист. Микитейчук Х.І., к.пед.н., асист. Квасецька Я.А.;  студенти-магістри спеціальності «Дошкільна освіта»: Зубрицька А.О., Калин М.І; студенти 3-4 курсів спеціальності «Дошкільна освіта»: Палій К.П., Костюк В.Ю., Сливка Т.П., Семенчук Г.І., Руснак В.А., Петей С.С., Думанська А.П., Орловська М.І., Арсенчук І.І., Головата Д.А., Тендітникова О.В., Шпак В.С., Пентюк Г.В., Дунець С.С., ГуляС.І.);

*стажування викладачів:
 Сучавський університет імені Штефана чел Маре:
– 27 травня – 12 червня 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І.Р. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р.);
– 6 вересня – 15 грудня 2019 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38 від 16 грудня 2019 р.);
Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія):
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І. Р. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Квасецька Я. А. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – асист. Микитейчук Х. І. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2432 від 29 листопада 2019 р.);

* обмін студентами, які проходять педагогічну практику, вивчають окремі навчальні дисципліни та проводять дослідження для написання науково-дослідних робіт;

* отримання сертифікатів, що підвтерджують достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) (М.І. Олійник, Т. А. Колтунович, І. Р. Перепелюк, Я.А.Квасецька, К.С.Кузнєцова, О.В. Палагнюк, Л.Б.Костик, м.Ченстохова, Польща);

* спільні колективні монографії
The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine. Еd. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.  

* спільні наукові публікації
Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видивничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.