Перелік навчальних дисциплін

1 КУРС
І СЕМЕСТР 


Обов’язкова компонента
Вступ до педагогічної діяльності
Педагогіка загальна 
Психологія загальна  

ІІ СЕМЕСТР 

Обов’язкові навчальні дисципліни
Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми
Теорія та методика співпраці з родинами

Вибіркова компонента
Історія дитячої психології

2 КУРС 
ІІІ СЕМЕСТР


Обов’язкова компонента
Психологія дитяча
Основи природознавства з методикою 
Педагогіка дошкільна

Вибіркова компонента
Організація виховного процесу у різновікових групах

ІV СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Педагогіка дошкільна
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Дошкільна лінгводидактика
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Наступність ЗДО та початкової школи

Вибіркові навчальні дисципліни

3 КУРС 
V СЕМЕСТР


Обов’язкова компонента
Педагогічна майстерність 
Основи наукових досліджень
Методика ознайомлення з соціальною дійсністю
Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Вибіркова компонента
Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом
Наступність закладу дошкільної освіти та початкової школи

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Художня праця з основами дизайну
Теорія та методика ознайомлення з українознавством
Педагогічна психологія

Вибіркова компонента
Основи реабілітаційної педагогіки
Практикум з педагогіки та психології дошкільної

4 КУРС
VII СЕМЕСТР


Обов’язкова компонента
Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

Вибіркова компонента
Етнопсихологія
Психологія дитячої творчості
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання
Психологічне консультування 
Організація виховного процесу у різновікових групах

VIIІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку

Вибіркова компонента
Соціальна психологія
Психологічна служба в закладах освіти
Основи дитячої патопсихології
Інноваційні технології дошкільної освіти
Основи професійного становлення вихователя закладу дошкільної освіти

3 КУРС  (скорочений термін навчання)
V СЕМЕСТР


Обов’язкова компонента
Педагогіка загальна 
Психологія загальна 
Психологія дитяча 
Основи природознавства з методикою 
Основи наукових досліджень
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям


Вибіркова компонента
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Література для дітетй дошкільного віку з практикумом виразного читання
Педагогіка дошкільна
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Основи педагогічної майстерності

Вибіркова компонента
Спеціальна (дошкільна) педагогіка
Основи реабілітаційної педагогіки

4 КУРС (скорочений термін навчання)
VII СЕМЕСТР


Обов’язкова компонента
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 
Основи реабілітаційної педагогіки
Теорія та технологія валеологічної освіти
Інклюзивна освіта
Психологія педагогічна

Вибіркові навчальні дисципліни
Логопедія 
Олігофренопедагогіка 

Вибіркова компонента
Основи дефектології
Основи тифлопедагогіки
Логопедичні технології
Основи дитячої патопсихології


5 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
IX СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методологія та організація наукових досліджень
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Професійна діяльність психолога в закладах дошкільної освіти
Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті

Вибіркова компонента
Педагогіка та психологія ВШ
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Психологія професійного вигорання фахівців закладів дошкільної освіти
Правові засади роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти
Математичні методи в педагогічних та психологічних дослідженнях

Психологія навчання та виховання з практикумом
Спецкурс з дитячої психології
Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку

X СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

Вибіркова компонента
Психотравмотерапія дітей
Психологія професійного спілкування
Психологія педагогічної діяльності

Освітологія
Партнерська педагогіка
Організація успішної діяльності фахівців ЗДО

Моніторинг якості дошкільної освіти
Менеджмент в галузі дошкільної освіти
Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти

6 КУРС 
XI СЕМЕСТР

Вибіркова компонента
Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків
Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю
Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП


5 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ЛОГОПЕДІЯ)
IX СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методологія та організація наукових досліджень
Логопедія з практикумом
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Організація та планування логопедичної роботи

Вибіркова компонента
Педагогіка та психологія ВШ
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою
Рання логопедична корекція
Корекція мовленнєвих порушень у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком

Основи психологічної допомоги особам з мовленнєвими порушеннями
Зміст і форми логопедичної роботи у ЗДО
Спецкурс з логопедії

X СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методика інноваційної діяльності логопеда
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальні проблеми спеціальної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

Вибіркова компонента
Мовленнєві порушення, їх профілактика та корекція
Спецметодики навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Система організації логопедичної допомоги в Україні

Освітологія
Партнерська педагогіка
Організація успішної діяльності фахівців ЗДО

Соціально-правове забезпечення роботи логопеда
Менеджмент приватної логопедичної практики
Практикум з формування професійних якостей логопеда

6 КУРС
XІ СЕМЕСТР

Вибіркова компонента
Співпраця сім’ї та ЗДО з попередження мовленнєвих порушень у дітей
Психолого-педагогічний супровід дітей з мовленнєвими порушеннями
Нейропсихологія у логопедичній практиці