Перелік навчальних дисциплін

1 КУРС
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
І СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Психологія загальна
Педагогіка загальна
Вступ до педагогічної діяльності

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми
Теорія та методика співпраці з родинами

Вибіркова компонента
Історія дитячої психології
Вікова психологія

1 КУРС
ОПП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ
І СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”
Психологія загальна
Педагогіка загальна
Основи науково-дослідної роботи та етика психолого-педагогічних досліджень

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Вікова і педагогічна психологія
Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології
Теорія та методика роботи з батьками дітей з ООП

Логопедія
Основи інклюзивного навчання

2 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Психологія дитяча
Основи природознавства з методикою
Педагогіка дошкільна

Вибіркова компонента
Історія дошкільної педагогіки
Організація виховного процесу у різновікових групах

ІV СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Педагогіка дошкільна 
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Дошкільна лінгводидактика
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Вибіркова компонента
Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством
Наступність ЗДО та початкової школи

3 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
V СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Дошкільна лінгводидактика
Основи наукових досліджень
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю
Педагогічна психологія з практикумом

Вибіркова компонента
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання
Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП

Етнопсихологія
Психолого-педагогічні засади соціалізації та соціальної адаптації особистості

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Художня праця з основами дизайну 
Основи інклюзивної педагогіки
Основи педагогічної майстерності

Вибіркова компонента
Основи реабілітаційної педагогіки
Основи дефектології та логопедії

Соціальна психологія
Психологія особистості

4 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
VІІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

Вибіркова компонента
Етнопсихологія
Психолого-педагогічні засади соціалізації та соціальної адаптації особистості

Психологія дитячої творчості
Психологія гри

Психологічне консультування
Актуальні проблеми та методи психологічної допомоги дітям дошкільного віку

Інклюзивна освіта
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання

Дошкільна освіта за кордоном
Організація виховного процесу у різновікових групах

VІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми 

Вибіркова компонента
Соціальна психологія
Психологія особистості

Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом
Психологічна служба в закладах освіти

Основи дитячої психотерапії
Основи дитячої патопсихології

Інноваційні технології дошкільної освіти
Технології STEM-освіти

5 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)
IX СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методологія та організація наукових досліджень
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Професійна діяльність психолога в закладах дошкільної освіти
Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті

Вибіркова компонента
Педагогіка та психологія ВШ
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Психологія професійного вигорання фахівців закладів дошкільної освіти
Правові засади роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти
Математичні методи в педагогічних та психологічних дослідженнях

Психологія навчання та виховання з практикумом
Спецкурс з дитячої психології
Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку

X СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

Вибіркова компонента
Психотравмотерапія дітей
Психологія професійного спілкування
Психологія педагогічної діяльності

Освітологія
Партнерська педагогіка
Організація успішної діяльності фахівців ЗДО

Моніторинг якості дошкільної освіти
Менеджмент в галузі дошкільної освіти
Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти

6 КУРС 
XI СЕМЕСТР

Вибіркова компонента
Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків
Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю
Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП


5 КУРС 
ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ЛОГОПЕДІЯ)
IX СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методологія та організація наукових досліджень
Логопедія з практикумом
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Організація та планування логопедичної роботи

Вибіркова компонента
Педагогіка та психологія ВШ
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою
Рання логопедична корекція
Корекція мовленнєвих порушень у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком

Основи психологічної допомоги особам з мовленнєвими порушеннями
Зміст і форми логопедичної роботи у ЗДО
Спецкурс з логопедії

X СЕМЕСТР

Обов’язкова компонента
Методика інноваційної діяльності логопеда
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальні проблеми спеціальної освіти
Професійна (педагогічна) практика*

Вибіркова компонента
Мовленнєві порушення, їх профілактика та корекція
Спецметодики навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Система організації логопедичної допомоги в Україні

Освітологія
Партнерська педагогіка
Організація успішної діяльності фахівців ЗДО

Соціально-правове забезпечення роботи логопеда
Менеджмент приватної логопедичної практики
Практикум з формування професійних якостей логопеда

6 КУРС
XІ СЕМЕСТР

Вибіркова компонента
Співпраця сім’ї та ЗДО з попередження мовленнєвих порушень у дітей
Психолого-педагогічний супровід дітей з мовленнєвими порушеннями
Нейропсихологія у логопедичній практиці