Перелік навчальних дисциплін

1 КУРС
І СЕМЕСТР 


Обов’язкові навчальні дисципліни
Вступ до педагогічної діяльності
Педагогіка загальна 
Психологія загальна  

ІІ СЕМЕСТР 

Обов’язкові навчальні дисципліни
Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми
Теорія та методика співпраці з родинами

Вибіркові навчальні дисципліни
Історія дитячої психології

2 КУРС 
ІІІ СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Психологія дитяча
Основи природознавства з методикою 
Педагогіка дошкільна

Вибіркові навчальні дисципліни
Організація виховного процесу у різновікових групах

ІV СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Педагогіка дошкільна
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Дошкільна лінгводидактика
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Наступність ЗДО та початкової школи

Вибіркові навчальні дисципліни

3 КУРС 
V СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Педагогічна майстерність 
Основи наукових досліджень
Методика ознайомлення з соціальною дійсністю
Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Вибіркові навчальні дисципліни
Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом
Наступність закладу дошкільної освіти та початкової школи

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Художня праця з основами дизайну
Теорія та методика ознайомлення з українознавством
Педагогічна психологія

Вибіркові навчальні дисципліни
Основи реабілітаційної педагогіки
Практикум з педагогіки та психології дошкільної

4 КУРС
VII СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

Вибіркові навчальні дисципліни
Етнопсихологія
Психологія дитячої творчості
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання
Психологічне консультування 
Організація виховного процесу у різновікових групах

VIIІ СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку

Вибіркові навчальні дисципліни
Соціальна психологія
Психологічна служба в закладах освіти
Основи дитячої патопсихології
Інноваційні технології дошкільної освіти
Основи професійного становлення вихователя закладу дошкільної освіти

3 КУРС  (скорочений термін навчання)
V СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Педагогіка загальна 
Психологія загальна 
Психологія дитяча 
Основи природознавства з методикою 
Основи наукових досліджень
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям


Вибіркові навчальні дисципліни
Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Література для дітетй дошкільного віку з практикумом виразного читання
Педагогіка дошкільна
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Основи педагогічної майстерності

Вибіркові навчальні дисципліни
Спеціальна (дошкільна) педагогіка
Основи реабілітаційної педагогіки

4 КУРС (скорочений термін навчання)
VII СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 
Основи реабілітаційної педагогіки
Теорія та технологія валеологічної освіти
Інклюзивна освіта
Психологія педагогічна

Вибіркові навчальні дисципліни
Логопедія 
Олігофренопедагогіка 

VIII СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Вибіркові навчальні дисципліни
Основи дефектології
Основи тифлопедагогіки
Логопедичні технології
Основи дитячої патопсихології

5 КУРС 
IX СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти
Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
Методологія та організація наукових досліджень
Інноваційні технології в дошкільній освіті

Вибіркові навчальні дисципліни
Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти
Освітологія
Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою
Психологія професійного вигорання фахівців освіти

X СЕМЕСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти
Методика інноваційної діяльності логопеда
Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Професійна діяльність психолога в закладі дошкільної освіти

Вибіркові навчальні дисципліни
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Логопедія з практикумом / Мовленнєві порушення і їх профілактика
Організація та планування логопедичної роботи
Професійне мовлення логопеда
Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
Менеджмент в галузі дошкільної освіти
Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті

6 КУРС 
XI СЕМЕСТР


Обов’язкові навчальні дисципліни
Освітологія

Вибіркові навчальні дисципліни
Психолого-педагогічні основи конфліктології
Соціально-правове забезпечення роботи логопеда
Логопедичний практикум
Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення
Спецкурс з основ логопедії
Психологія освітнього менеджменту
Психологія педагогічної діяльності
Спецкурс з дитячої психології
Психолого-педагогічна діагностика і консультування в освіті