підручники, навчально-методичні посібники

2020

 1. Психолог у закладі дошкільної освіти (курс лекцій для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта»): навчально-методичний посібник / Укл. Олійник М. І., Костик Л. Б., Собкова С. І. Чернівці: Технодрук, 2020. 152 с.

2019

 1. Екзистенційна та гуманістична психологія : навчальний посібник / І.М. Зварич, Г.В. Чуйко, Т.А. Колтунович; за наук. ред. В.Г. Панка. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 496 с.
 2. Олійник М.І., Журат Ю.В., Фесун Г.С. Розвиток та діагностика пізнавальних процесів дошкільника: навчально-методичний посібник.  Чернівці: Родовід, 2019. 176с.
 3. Фесун Г.С., Радчук В. М., Журат Ю.В. Політична психологія: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 200с.

2018

 1. Костик Л.Б. Вікова психологія (курс лекцій для студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта») : навч. посіб. Чернівці, 2018. 116 с.

2017

 1. Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці): навчально-методичний посібник / Ярина Андріївна Квасецька, Марія Василівна Квасецька, Юлія Володимирівна Апостолюк, Марія Григорівна Омахіль. Чернівці : Зелена Буковина, 2017. 140с.

2016

 1. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, корекція : навчально-методичний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016.  164 с.

2013

 1. Журат Ю. В. Особливості формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ Психолого-педагогічний практикум : методичний посібник.  Київ : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. Частина 1. С. 51-57.

2012

 1. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М.І. Олійник, Д. І. Струннікова та ін.; за ред. проф. Н. В. Лисенко. 3-тє видання, перер. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 472 с.
 2. Дошкільнятко-Здоров’ятко (модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі): методичний посібник / За редакцією М.І. Олійник. Чернівці : Книги ХХІ, 2012. 120с.
 3. Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. Чернівці : Книги-ХХІ, 2012. 485 c.
 4. Олійник М.І., Квасецька Я. А. Історія дошкілля Буковини: навч.-метод. посіб.  Чернівці : Зелена Буковина, 2012. 76 с.

2011

 1. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, М.І.Олійник та ін.; за ред. проф. Н. Лисенко.  Київ; Івано-Франківськ, 2011. 256 с