Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

2021

 1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Загальний огляд навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти й виховання українців у США та Канаді. «Innovation in science and technology» (Бостон, США, 25-26 січня 2021 р.) Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції, USA, Boston, 2021. Primedia E-launch LLC. С. 129-133. 

2020

 1. Комісарик М.І., Сандуляк В.С. Безпека дитини в Інтернет просторі. Людина віртуальна: нові горизонти: збірник наукових праць (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 березня 2020 року). 2020. С.48-51.
 2. Fesun H., Kanivets T., Nechytailo T., Radchuk V., Zhurat Yu. The Relationship of Social-Psychological Factors to the Professional Burnout Syndrome in Teachers. 14th LUMEN International Scientific Conference RSACVP2020 online conference Rethinking Social Action. Core Values in Practic. May 22nd -23rd, 2020. online conference. (2020). P 66-68.

2019

 1. Беспалько Г. М. Завдання і методи естетичного виховання дошкільників у педагогічних технологіях першої половини XX століття.Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», С.129-131.
 2. Квасецька Я. А. Роль громадських релігійних товариств у організації дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. Вип. 2 (14). К.: Талком, 2019. С. 112-115.
 3. Колутнович Т. А., Олійник Р. В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Технодрук, 2019. С. 114–118.
 4. Колтунович Т. А., Перепелюк І. Р. Формування soft skills у дітей дошкільного віку як умова їх успішної адаптації до навчання у школі. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17–18 квітня 2019 р.) / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відпов. секретар К. І. Демчик. Київ : Міленіум, 2019. С. 89–91.
 5. Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.
 6. Костик Л.Б. Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод підготовки сучасних фахівців. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції» (17 травня 2019 р., Чернівці). Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С.189-192.
 7. Костик Л. Б. Використання альтернативної аугментативної комунікації у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.  Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці: Технодрук, 2019. С. 122-126.
 8. Кубай І.В.Квасецька Я.А. Роль асистента вихователя в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 192-195.
 9. Кузнєцова К.С. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185–189.
 10. Мазяк У.М., Квасецька Я.А. Особливості формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 202-204.
 11. Макарчук У. М.Колтунович Т. А. Зміст і структура готовності майбутнього вихователя до професійної діяльності в закладах дошкільної освіти. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 75–78.
 12. Микитейчук Х. Двопрофільна підготовка вчителя – умова забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою в Польщі. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2019. С. 84-88
 13. Олійник Р.В. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 94-97.
 14. Палагнюк О. В. Тренінг соціальної відповідальності як засіб особистісно-професійного становлення у сучасному освітньому просторі. Технології  професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17 травня 2019 р.) Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 281-284.
 15. Перепелюк І., Грищук В. Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з батьками. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 травня 2019 р. ). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 97-100.
 16. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості організації діяльності українських дошкільних закладів у США та Канаді (II пол. XX ст.). «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці : видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 103-105.

2018

 1. Беспалько Г. М. Збагачення зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку у вітчизняному дошкіллі (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних і психологічних наук : матеріали між нар. наук.-практ. конф.  (Київ, 4–5 трав. 2018 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018.  С. 9–12.
 2. Беспалько Г. М. Естетичний розвиток дошкільників: дискусії у вітчизняній педагогіці другої половини XX століття. Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня, 2018 р.) Тернопіль, 2018. С. 11-15.
 3. Беспалько Г. М. Інтегрований підхід до навчання дітей зображувальній діяльності: теоретичні розробки та практичний досвід вітчизняного дошкілля другої половини ХХ століття. Нова українська школа:теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) Тернопіль: Вектор, 2018.  С. 23–27.
 4. Беспалько Г. М. Розробка проблеми наступності у навчанні образотворчій діяльності дошкільників та молодших школярів у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  С. 6–7.
 5. Беспалько Г. М. Розвиток методики навчання зображувальній діяльності дошкільнят у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Кам’янець-Подільський , 22 бер. 2018 р.). Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2018.  С. 67–70.
 6. Данилюк Н. П., Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціальний досвід як складова соціалізації дитини дошкільного віку. Проблеми та перспективи розвитку освіти (м. Одеса, 22-23 червня 2018 р.).  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.94-98.
 7. Данилюк Н. П., Рудницька-Юрійчук І.Р. Теоретичні засади становлення соціального досвіду у дітей дошкільного віку. Сучасна педагогіка : теорія, методика, практика (м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.95-99.
 8. Журат Ю. В. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В.Сухомлинського.  Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах: Х Міжнародна науково-практична конференція. Кропивницький, 2018.  С. 57-61.
 9. Квасецька Я.А. Графиня Сусанна Ожаровська – засновник першого дошкільного закладу у Галичині (1839). Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 23-25.
 10. Квасецька Я. А. Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. Неперервна педагогічна освіта ХІХ століття: зб. матеріалів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р. / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. Вип. 1 (13). Київ: Талком, 2018.  С. 209-211.
 11. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами тематичних ігор. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 31–32.
 12. Костик Л.Б. Інклюзивна освіта в Україні та в країнах Європи. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 33–34.
 13. Mykyteychuk К. Ukrainian Classic Pedagogues about the School Readiness of a Child. Całożyciowe uczenie i stawanie się perspektywa teoretуczno–praktyczna. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. Р. 149-159.
 14. Олексейчук М. М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Психологічні труднощі та складові успішного навчання майбутніх першокласників. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.15-18.
 15. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога в контексті концепції Нової української школи. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р.).  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 76-78.
 16. Рудницька-Юрійчук І. Р. Загальний аналіз дидактичного забезпечення дошкільної освіти й виховання зарубіжних українців у США та Канаді. «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (м. Львів, 3-4 травня 2018 р.).  Львів, 2018.  С.87-88.

2017

 1. Балаєва К.С. Ознайомлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з педагогічною концепцією К.Орфа. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. Матеріалів XIV Міжнар. Педагогічно-мистецких читань памʼяті проф. О.П. Рудницької / [голов. Ред.: Г.І. Сотська]. Вип. 8 (12). Київ : Талком, 2017. С.159-163.
 2. Беспалько Г. М. Ґенеза теоретичного обґрунтування проблеми естетичного розвитку дошкільників у психолого-педагогічній науці (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ століття). Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: (Київ, 5–6 трав. 2017 р.). Київ, 2017. С. 6–9.  URL: www.knopp.org.ua/index.php/konferencia.html
 3. Беспалько Г. М. Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку : науково-теоретичні підходи вітчизняних учених (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) «Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings: International scientific and practical conference (Sandomierz, Poland, May 5–6, 2017).Sandomierz, 2017.С. 8–11. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/…/1/innovations and modern technology.pdf
 4. Беспалько Г. М. Інтеграція видів зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку дошкільників (80-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.). Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26 – 27 трав. 2017 р.). Львів, 2017. С. 84–87. URL: www.pedagogylviv.org.ua/
 5. Квасецька Я. А. Осип Маковей як популяризатор і організатор дошкільного виховання наприкінці ХІХ – початок ХХ ст. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С. 67-69.
 6. Квасецька Я. А. Дискусія на сторінках газети «Буковина» щодо перспектив розвитку національного дошкільного виховання (кінець ХІХ ст.). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. Вип. 8 (12). К.: Талком, 2017. С. 183-185. 
 7. Комісарик М, Балаєва К. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). 2017. С.161-165.
 8. Колтунович Т.А., Поліщук О.М. Психологічні бар’єри навчання дорослих. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький наці. ун-т, 2017. С. 293–296.
 9. Костик Л. Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 жовтня 2017, Чернівці). Чернівці, 2017. С.285-288.
 10. Микитейчук Х. Підготовка старшокласників до сімейного життя:пріоритет андрагогічної моделі навчання. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (23-24 листопада 2017р.).  Тернопіль, 2017.  С. 133-136. 
 11. Mykyteychuk K. «School readiness of the child» as a pedagogical category: the theoretical analysis. In Clipa О. (ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. Suceava, Romania, 2017. P. 278-285.
 12. Микитейчук Х. Сутнісний аналіз поняття «підготовка дитини до школи». Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2017. С. 78-82. DOI: 10.18662/lumproc.icsed2017.30 
 13. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 203-208. URL: www.quaerequaere.fmi.org.xn--ua  docs  conference_thesespdf-nu2xka/
 14. Перепелюк І. Р. Форми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як партнерів у вихованні дитини: польський досвід. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2017. С. 90-92.
 15. Перепелюк І. Педагогічна взаємодія вихователів та батьків – вагомий чинник розвитку школяра. Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 вересня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 59-60.
 16. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль гри у розвитку особистості дитини в українській діаспорі США та Канади. «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ-Чернівці, 2017. С. 105-108.

2016

 1. Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016). Чернівці, 2016. C. 6-10.
 2. Балаєва К.С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності в практиці педагогічної науки. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 26-27 вересня 2016 року). 2016.  С. 28-32
 3. Беспалько Г. М. Педагогічна підтримка художньо-естетичної обдарованості дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016). Чернівці, 2016. С. 10–13.
 4. Журат Ю.В. Пізнавальна активність дошкільників. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали науково практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016 року). Чернівці, 2016.  С. 30-33.
 5. Журат Ю.В. Причини виникнення конфліктів дітей дошкільного віку з батьками. Конфліктологічна експертиза: теорія та методика – 2016: матеріали XV міжнародно-практичної конференції НаУКМА, 26 лютого 2016 р. Київ, 2016. С.36-38.
 6. Колтунович Т. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою». Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Чернівці, 2016. С.53–57. 
 7. Колтунович Т. А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів. Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наукових праць / [за заг. ред. д. філос.. н. Журби М. А.]; за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 березня 2016 р., Рубіжне). Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016.  С. 104–108. URL: https://drive.google.com/file/d/0B5Qi1CWJYBOORGxmcVNaN012dkk/view?usp=sharing
 8. Микитейчук Х. Ділова гра як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці. 2016. С. 89-92.
 9. Олійник М.І. Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у республіці Польщі і Румунії: історико-педагогічний аналіз. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2016. С. 109-112.
 10. Палагнюк О. В. Психосоціальні чинники формування соціальної відповідальності особистості в умовах суспільної кризи. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 117-121.
 11. Перепелюк І. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 125-129.
 12. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. С. 12-16.

2015

 1. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015 р.). Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015.  с. 177-180.
 2. Беспалько Г. М. Особливості розвитку творчої індивідуальності вихователя. Актуальні проблеми та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах інтеграції України в освітній європейський простір: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  (Чернівці – Сучава, 27–29 травня 2015).Чернівці–Сучава, 2015. С. 11–15.  Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). Чернівці: ФОП Горюк, 2015. С. 210–212.
 3. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.).  Чернівці: ФОП Горюк, 2015.  С. 210–212.
 4. Квасецька Я. А. Екстернатна форма професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.). Херсон: Гельветика, 2015. С. 28–31.
 5. Квасецька Я. А. Зв’язок теоретичного навчання і практики в професійній підготовці вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в останню третину ХІХ – першу половину ХХ століття. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької. К., 2015. С. 97–100.
 6. Колтунович Т.А. Чинники ризику професійного вигорання педагогів. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : зб. тез наукових робіт. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26 червня 2015 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. С. 18–23.
 7. Колтунович Т.А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів. Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рубіжне, 30-31 березня 2016р.). Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016. С. 104–108.
 8. Колтунович Т.А. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою». Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 53–57.
 9. Рудницька-Юрійчук І.Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття). Педагогіка: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 26-29.
 10. Рудницька-Юрійчук І. Р., Штурма Н.Б. Умови ефективності розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.).  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. С.167-170.