костик любов богданівна

Посада: асистент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: «Етнопсихологічні особливості особистості»; «Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала»; «Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей»; «Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку»; “Використання  альтернативної аугментативної комунікації  у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами”;  «Інклюзивна освіта в Україні та країнах Європи».

Курси, які забезпечує викладач:
– Вікова психологія;
– Організація психологічної служби в закладах  дошкільної освіти;
– Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою;
– Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом;
– Менеджмент в галузі дошкільної освіти;
– Вікова та педагогічна психологія;
– Історія спеціальної педагогіки та спеціальної психології;;
– Спеціальна методика початкового навчання мови та мовлення;
– Сучасні психолого-педагогічні технології у роботі з дітьми з ООП;
– Тренінг командоутворення та самоактуалізації.

Детальніше