Кафедральні теми

Тема: “Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику”
№ державної реєстрації 0116U006150

Науковий керівник:  д.пед.н., проф. Марія ОЛІЙНИК

Термін виконання роботи: 2016 – 2020

План виконання науково-дослідної роботи

Звіт про виконання науково-дослідної роботи

Тема: Історичні, психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти”
№ державної реєстрації 0111U000184

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Марія Іванівна Олійник

Термін виконання роботи: 2011– 2015

Звіт про виконання науково-дослідної роботи