Зубрицька Анастасія Олегівна


Посада: лаборант кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: історія дошкільної педагогіки

Курси, які забезпечує викладач:
– Історія дитячої психології;
– Дошкільна лінгводидактика;
– Основи педагогічної майстерності;
– Організація виховного процесу у різновікових групах

Детальніше…