Зубрицька Анастасія Олегівна


Посада: лаборант кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: історія дошкільної педагогіки

Курси, які забезпечує викладач:
– історія дитячої психології;
– дошкільна лінгводидактика;
– основи педагогічної майстерності;
– організація виховного процесу у різновікових групах

Детальніше…