Викладачам

Зразки білетів (2018-2019 н.р.)

для студентів 1, 2, 3, 3с, 4с курсів

для студентів 4 курсу

для магістрів

!! Протокол № 9 від 05 березня 2019 року (для дисциплін, що читаються у ІІ семестрі)

Протокол №2 від 25 вересня 2018 року (для дисциплін, що читаються у І семестрі)

Зразки оформлення титульних сторінок курсової та магістерської робіт

3 курс повна форма навчання
3 курс скорочена форма навчання
4 курс повна форма навчання
4 курс скорочена форма навчання
6 курс

Примітка: після відкриття активного посилання у новій вкладці зразок титульної сторінки/білетів необхідно завантажити на свій ПК

Магістерські дослідження виконані в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику» (номер державної реєстрації 0116U006150).

Теми магістерських робіт затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол    № 1 від 26 вересня 2017 року (для студентів 2017-2018 р.н.) та №1 від  25 вересня 2018 року (для студентів 2018-2019 р.н.)).