Викладачам

Зразки білетів (2020-2021 н.р.)

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Зразок)

Завантажити

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (Зразок)

Завантажити

!! Протокол № 1 від 27 серпня 2020 року (для дисциплін, що читаються у І семестрі)

ДЛЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ
!! Протокол кафедри № 1 від 27 серпня 2020 року (для дисциплін, що читаються у І семестрі)
!! Протокол методичної ради факультету № 1 від 28 серпня 2020 року

Назви освітніх програм
бакалаври/магістри

012 “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)”

012 “Дошкільна освіта (Логопедія)”

Зразки оформлення титульних сторінок курсової та магістерської робіт

3 курс повна форма навчання
3 курс скорочена форма навчання
4 курс повна форма навчання
4 курс скорочена форма навчання
6 курс

Увага!!! Після відкриття активного посилання у новій вкладці зразок титульної сторінки/білетів необхідно завантажити на свій ПК

Магістерські дослідження виконані в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику» (номер державної реєстрації 0116U006150).

Теми магістерських робіт затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол    № 1  від  25 вересня 2018 року (для студентів 2018-2019 р.н.)).

Картка індивідуального графіку студента

Завантажити