Загальна інформація

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за освітніми програмами:
– “Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)”;
– “Дошкільна освіта (логопедія)”.

Освітній процес забезпечують 12 викладачів:
– 1 професор, доктор педагогічних наук:
М.І. Олійник;
– 6 кандидатів наук, доцентів:
Ю.В. Журат,
Я.А. Квасецька,
Т.А. Колтунович,
М.І. Комісарик,
К.С. Кузнєцова,
І.Р. Перепелюк;
– 4 кандидатів наук, асистентів:
Л.Б. Костик,
Х.І. Микитейчук,
О.В. Палагнюк,
І.Р. Рудницька-Юрійчук;
– 1 асистент:
Г.М. Беспалько;
– 1 лаборант кафедри: А.О. Зубрицька;
– 2 аспірантів: Р.В. Олійник, В.В. Войтенко.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, форумів, у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах (Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику».

Випускаючою кафедрою забезпечується навчальний процес з близько 30 дисциплін, керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою.
Програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики:
*навчальна практика:
– «Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти»,
– «Навчальна (педагогічна) практика (в гурпах дітей раннього віку)»,
– «Навчальна (педагогічна) практика (в гурпах дітей дошкільного віку)»,
– «Пробні заняття в закладах дошкільної освіти»,
– «Педагогічна навчальна практика»,
* виробнича практика:
– «Педагогічна неперервна практика в закладах дошкільної освіти»,
– «Навчально-логопедична практика»,
– «Професійна педагогічна практика»,
– «Професійна (психологічна/логопедична) пратика»,
– «Професійна (науково-педагогічна) практика».