Загальна інформація

Кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти (до 29.06.2023 р. кафедра педагогіки та психології дошкльної освіти) функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за освітніми програмами “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” та “Логопедія”.

Освітній процес забезпечують 14 викладачів:
– 1 професор, доктор педагогічних наук:
М.І. Олійник;
– 7 кандидатів наук, доцентів:
Ю.В. Журат,
Т.А. Колтунович,
М.І. Комісарик,
Л.Б. Костик,
К.С. Кузнєцова,
І.Р. Перепелюк,
Я.А. Танявська;
– 3 кандидатів наук, асистентів:
Х.І. Верега,
О.В. Палагнюк,
І.Р. Рудницька-Юрійчук;
– 3 асистенти:
Г.М. Беспалько,
Р.В. Кушнірик,
А.О. Зубрицька;
– 2 лаборанти кафедри: А.Г. Чебенєєва, В.П. Статнік;
– 1 аспірант: Р.В. Кушнірик.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, форумів, у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах (Web of Science, Scopus, EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми «Професійна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів» (№ державної реєстрації 0121U110897).

Випускаючою кафедрою забезпечується освітній процес із близько 30 дисциплін, керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою.
Програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики:
ОП «Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
*Навчальні практики:
– Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти – 1 курс 1-2 семестри
– Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) – 2 курс 3 семестр
– Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку) – 2 курс 4 семестр
– Навчальна (психолого-педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) – 3 курс 5 семестр
– Навчальна (психолого-педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку) – 3 курс 6 семестр
*Виробничі:
– Виробнича педагогічна практика в ЗДО – 4 курс 7 семестр
– Виробнича психологічна практика в ЗДО – 4 курс 8 семестр

ОП «Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
*Навчальні:
– Практика волонтерська – 2 курс 4 семестр
– Навчальна (психолого-педагогічна) практика – 3 курс 5 семестр
– Педагогічна пропедевтична практика – 3 курс 6 семестр
*Виробничі:
– Виробнича (логопедична) практика – 4 курс 7 семестр
– Професійно-орієнтована практика – 4 курс 8 семестр

ОП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах докшільної освіти)» другого (магістерського) рівня вищої освіти
*Виробничі практики
– Професійна (педагогічна) практика – 1 курс 2 семестр
– Професійна (психологічна) практика – 2 курс 3 семестр 

ОП «Логопедія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
*Виробничі практики
– Виробнича (логопедична) практика в закладах освіти та ІРЦ – 1 курс 2 семестр
– Виробнича практика (управлінська) – 2 курс 3 семестр