Загальна інформація

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року.

На кафедрі здійснюється підготовка
* бакалаврів і магістрів за освітньою програмою “Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)”;
* бакалаврів за освітньою програмою  “Логопедія”.

Освітній процес забезпечують 12 викладачів:
– 1 професор, доктор педагогічних наук:
М.І. Олійник;
– 6 кандидатів наук, доцентів:
Ю.В. Журат,
Я.А. Квасецька,
Т.А. Колтунович,
М.І. Комісарик,
К.С. Кузнєцова,
І.Р. Перепелюк;
– 4 кандидатів наук, асистентів:
Л.Б. Костик,
Х.І. Микитейчук,
О.В. Палагнюк,
І.Р. Рудницька-Юрійчук;
– 2 асистенти:
Г.М. Беспалько,
Р.В. Кушнірик;
– 1 лаборант кафедри: А.О. Зубрицька;
– 2 аспірантів: Р.В. Кушнірик, В.В. Войтенко.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, форумів, у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах (Web of Science, Scopus, EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми «Професійна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів» (№ державної реєстрації 0121U110897).

Випускаючою кафедрою забезпечується освітній процес із близько 30 дисциплін, керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою.
Програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики:
ОП «Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
*Навчальні практики:
– Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти – 1 курс 1-2 семестри
– Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) – 2 курс 3 семестр
– Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку – 2 курс 4 семестр
– Педагогічна практика (в групах дітей раннього віку) – 3 курс 5 семестр
– Навчальна (психолого-педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку) – 3 курс 6 семестр
Виробничі:
– Виробнича організаційно-методична практика ЗДО – 4 курс 7 семестр
– Виробнича психологічна практика в ЗДО – 4 курс 8 семестр

ОП «Дошкільна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти
*Виробничі практики
– Професійна (педагогічна) практика – 5 курс 10 семестр
– Професійна (логопедична) практика – 6 курс 11 семестр

ОП «Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Навчальні:
– Практика волонтерська – 2 курс 4 семестр
– Навчальна (психолого-педагогічна) практика – 3 курс 5 семестр
– Педагогічна пропедевтична практика – 3 курс 6 семестр

Виробничі:
– Виробнича (логопедична) практика – 4 курс 7 семестр
– Професійно-орієнтована практика – 4 курс 8 семестр