%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Про кафедру

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за освітніми програмами:
– “Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)”;
– “Дошкільна освіта (логопедія)”.

Навчально-виховний процес забезпечують
13 викладачів (з них  1 сумісник):
– 1 професор, доктор педагогічних наук: М.І. Олійник;
– 4 кандидатів наук, доцентів: Ю.В. Журат, Т.А. Колтунович,    М.І. Комісарик, М.І. Сичова;
– 4 кандидатів наук, асистентів: Я.А. Квасецька, Л.Б. Костик, К.С. Кузнєцова, І.Р. Перепелюк;
– 4 асистентів: Г.М. Беспалько,  Х.І. Микитейчук, О.В. Палагнюк, І.Р. Рудницька-Юрійчук;
– 1 лаборант кафедри: А.О. Зубрицька
– 1 аспірант: Р.В. Олійник.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, форумів, у виданнях, що індексуються у  наукометричних базах (Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику».

Випускаючою кафедрою забезпечується навчальний процес з близько 30 дисциплін, керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою (програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики: «Спостереження в закладах дошкільної освіти», «Пробні заняття в закладах дошкільної освіти», педагогічна неперервна практика, переддипломна професійна, асистентська), викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін.