%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Про кафедру

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року.

На кафедрі здійснюється підготовка:
– бакалаврів дошкільної освіти (спеціалізація “Практична психологія”, “Логопедаія. Дефектологія”);
– магістрів дошкільної освіти (кваліфікація “Викладач педагогіки та психології дошкільної. Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти”).

Навчально-виховний процес забезпечують
16 викладачів:
– 3 професорів, докторів педагогічних наук: М.І.Олійник, Н.В.Лисенко, Н.І.Мачинська;
– 3 кандидатів наук, доцентів: М.І.Комісарик, М.І.Сичова, Ю.В.Журат;
– 4 кандидатів наук, асистентів: К.С.Балаєва, Я.А.Квасецька, Т.А.Колтунович, Л.Б.Костик;
– 6 асистентів: Г.М.Беспалько, О.І.Луган, Х.І.Микитейчук, О.І.Палагнюк, І.Р.Перепелюк, І.Р.Рудницька-Юрійчук;
Лаборант кафедри: Р.В.Олійник.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях та у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, форумах.

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо проблеми «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику».

Випускаючою кафедрою забезпечується навчальний процес з близько 30 дисциплін, керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою (програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики: «Спостереження в ДНЗ», «Пробні заняття в ДНЗ», педагогічна неперервна практика, переддипломна професійна, асистентська), викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін.